Stichting VERCAZON

VERenigde CAribische Zelf Organisaties Nijmegen


Stichting VERCAZON is ontstaan uit de fusie van de Antilliaanse zelforganisaties in Nijmegen.
De stichting bestaat uit een bestuur en drie commissies:  GAAPA en Nos Koto.
Deze commissies hebben elk hun eigen programma en voeren dit al dan niet samen uit.
De voorzitters van de commissies zijn bestuurslid van de stichting tezamen met een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Op dit moment zijn nog niet alle programmadetails van de stichting en haar commissies  ingevuld. Dit zal gebeuren in de komende weken.

Grotere evenementen ( zoals bv. Plasa Kultural ) zullen door de commissies en het bestuur van de stichting gezamenlijk worden georganiseerd.

Omdat nog niet alle activiteiten en programma’s  vastgesteld zijn, zal de website regelmatig worden bijgewerkt.
 

VERCAZON bestaat uit de commissies:
 
Foto's

Naar fotogallery >